Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger hos Simplytech ApS. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelsen af et køb eller i forbindelse med levering af en service, ligesom vi kan have indsamlet dem i forbindelse med, at du har besøgt vores hjemmeside.

Dataansvarlig:

Simplytech ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles om jobansøgere, potentielle nye samarbejdspartnere, andre parter og besøgende på vores hjemmeside. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Simplytech ApS
CVR-nr.: 1025972860
Dampfærgevej 10, 2.
2100 Købehavn Ø
Telefon: +45 53 58 91 17

Når Simplytech ApS fungerer som databehandler, hvilket vi gør overfor mange af vores kunder, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

De forskellige typer af behandling:

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.simplytech.dk, indsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende oplysninger:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,

  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,

  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,

  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies.

  • Data videregives til tredjeparter som blandt andet Google for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Gennemførelse af køb, levering af services, modparter og andre parter

Hvis du eller din arbejdsgiver er kunde hos os, vil vi ofte behandle dine personoplysninger for at opfylde en købsaftale eller for at kunne levere de ønskede services. Som udgangspunkt vil vi udelukkende modtage almindelige personoplysninger i form af navn, e-mail, arbejdsplads, stillingsbetegnelse og telefonnummer, når vi skal levere services til vores kunder.

Tilsvarende vil vi behandle oplysninger om dig, hvis du er modpart i en sag eller lignede. Nogle gange vurderer vi, efter en konkret vurdering, at retten til at fastlægge retskrav begrunder, at vi er undtaget fra at skulle opfylde oplysningspligten, at det er umuligt, eller at det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere om vores behandling af personoplysninger her. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler oplysningerne som følge af en kontraktretlig forpligtelse samt for at kunne fastlægge eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Job

Hvis du søger et job hos os, indsamler vi dine personoplysninger direkte fra dig eller fra tredjeparter, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi for, at vi kan vurdere din jobansøgning samt dine kompetencer. Vi gemmer alle jobansøgninger i en periode på op til seks måneder, således at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvordan

For at vi kan tilbyde dig vores services, vores løsninger, vores rådgivning, en god hjemmeside, nyhedsbreve, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har etableret det samme høje sikkerhedsniveau omkring dine personoplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven samt reglerne i AB-regelsættet, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte hello@simplytech.dk Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage skal du ligeledes kontakte ovennævnte mailadresse.

Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger eller hvis du gør, så kan du ikke længere være kontaktperson på et givent projekt eller modtage vores nyhedsbrev. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.